Ini Dia Persiapan untuk Menyambut Datangnya Ramadan 1444 H

  Ini Dia Persiapan untuk Menyambut Datangnya Ramadan 1444 H

Harmen.Z.SH-Adam-

 

Dari : Masjid Besar Al-Amin, Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu

Oleh : Harmen.Z.SH (Ketua BMA Kota)

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Melalui mimbar yang berbahagia ini marilah kita menyampaikan puja serta syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahNya, sehingga pada Jumat ini kita telah dipertemukan kembali di dalam masjid yang kita cintai dalam rangka mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala disisi Allah SWT.

Shalawat teriring salam semoga Allah curahkan pada baginda Muhammad SAW, dengan banyaknya kita bershalawat kepadNya, In shaa Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti..Aaamin Yra.

Selanjutnya perkenankan khatib menyampaikan wasiat terutama bagi diri khatib sendiri dan juga bagi jamaah Jumat rahimakumullah.

Marilah kita meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, taqwa dalam arti yang sesungguhnya melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan semua laranganNya.

 

Kaum muslimin jamaah Jumat Rahimakumullah,

Alhamdulillah. Sungguh tiada terasa bahwa Jumat ini lebih kurang satu minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 H.

Oleh karena itu melalui mimbar yang berbahagia ini khatib mengajak, marilah senantiasa kita menguatkan keislaman dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dan selalu berusaha mempertahankan sampai akhir hayat.

Kita harus mempunyai prinsip terhadap firman Allah SWT yang sering dibaca oleh para khatib salat Jumat yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 102 yang artinya :

 

"HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN BERTAQWALAH KAMU KEPADA ALLAH DENGAN SEBENAR-BENAR TAQWA. DAN JANGAN LAH KAMU MATI KECUALI DALAM KEADAAN ISLAM."

 

Saudara ku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah,

Sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang banyak oleh Allah SWT. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada ARRAZZAQ Allah SWT. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati.

Diucapkan dengan lidah dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima setiap saat akan menjadi berkah dan bertambah. Sebagaimana janji Allah SWT seperti yang terdapat didalam Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya :

 

"BERSYUKURLAH ATAS NIKMAT YANG AKU BERIKAN KEPADA MU. KALAU KAMU BERSYUKUR MAKA AKAN AKU BERI DENGAN NIKMAT YANG LAIN TAPI KALAU KAMU KAFIR SESUNGUH NYA AZAB KU SANGAT PEDIH."

 

Kaum muslimin Jamaah Jumat yang berbahagia,

Diantara beberapa nikmat yang kita terima setiap saat dari Allah SWT yang paling sangat berharga adalah nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga tidak terasa kita telah berada hampir dipenghujung bulan Sya'ban. In shaa Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia.

Yakni bulan Ramadan. Semoga doa yang sering kita munajatkan sejak bulan Rajab dan Sya'ban diijabah oleh Allah SWT, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadhan. Sebagaimana doa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai berikut :

 

ALLAH HUMMABARIKLANA FIRAJABA WASYA'BAN WABALLIGHNA RAMADHAN.

Artinya : Ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan.

 

Saudara-saudara jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT,

Doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah tersebut diatas sangat ringkas tapi penuh makna. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera menyiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan yakni bulan yang penuh rahmat. Bulan maghfirah dan menjadi washilah kita untuk terhindar dari siksa api neraka.

 

Saudaraku Kaum Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT,

Dari uraian diatas ada  beberapa hal yang perlu kita persiapkan didalam menghadapi datangnya bulan Ramadan. Agar ibadah Ramadan dapat kita lakukan secara maksimal, setidak-tidaknya ada 2 hal yang perlu kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan. Yakni persiapan FISIK dan persiapan MENTAL.

 

Jamaah Jumat yang dimulyakan Allah SWT,

Didalam Alquran Surat Albaqarah ayat 183 Allah SWT berfirman yang artinya : HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DIWAJIBKAN ATAS KAMU BERPUASA SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN ATAS ORANG-ORANG SEBELUM KAMU AGAR KAMU BERTAQWA".

 

Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa didalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yakni puasa sebulan Ramadan. Kita wajib untuk tidak makan dan minum pada siang hari dan menghindari untuk tidak melakukan semua perbuatan yang dapat  membatalkan puasa.

Dengan demikian kita perlu mempersiapkan fisik yang kuat lagi prima agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi besar Muhammad SAW.

 

Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut yang artinya : TIDAKLAH NABI MUHAMMAD SAW MELAKUKAN IBADAH PUASA DALAM SUATU BULAN YANG LEBIH BANYAK DARI PADA DIBULAN SYA'BAN".

 

Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT,

Selain persiapan fisik, kita juga sangat penting melakukan persiapan mental menghadapi puasa Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Secara psikologis rasa bahagia.

Senang dan gembira didalam menghadapi bulan Ramadan tentu akan menambah rasa kecintaan kita terhadap Allah SWT, karena didalam bulan Ramadan banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya. Baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa merasa gembira menyambut datangnya bulan Ramadan.

Karena kegembiraan nenyambut datangnya bulan Ramadan akan menerima ganjaran sebuah keistimewaan seperti yang tercantum didalam hadisnya yang artinya : BARANG SIAPA YANG MERASA GEMBIRA DENGAN MASUK NYA BULAN RAMADAN. ALLAH AKAN MENGHARAM KAN JASAD NYA DISENTUH API NERAKA."

 

Subhanallah. Begitu mulianya bulan Ramadan. Sampai rasa senang dan bahagia dan gembiranya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan balasan yang tiada tara, yakni terhindar dari siksa api neraka.

 

Saudara ku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah,

Didalam hadis lain baginda nabi besar Muhammad SAW juga telah mengingatkan kepada seluruh umatnya akan kemulyaan yang terdapat didalam bulan Ramadan. Seperti hadis yang diriwayat kan oleh Imam Nasa'i yang artinya: "TELAH DATANG KEPADA MU BULAN RAMADAN. BULAN YANG DIBERKAHI. ALLAH TELAH MEWAJIBKAN KEPADA MU BERPUASA DIBULAN ITU. DALAM BULAN ITU DIBUKALAH PINTU-PINTU LANGIT DAN DITUTUP PINTU-PINTU NERAKA. DAN SYETAN DIBELENGGU. PADA BULAN ITU TERDAPAT SATU MALAM YANG NILAINYA LEBIH BAIK DARI SERIBU BULAN".

 

Saudara ku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,

Selain persiapan mental dan rasa gembira, kita juga perlu mempersiapkan diri ini pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan agar puasa dan amalan lain yang kita kerjakan selama satu bulan dapat berjalan secara baik dan sempurna. 

Semoga dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan lahir bathin menyambut datangnya bulan Ramadan tahun 1444 H ini akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dan semoga dengan menjalankan ibadah puasa yang baik dan sempurna In shaa Allah kita ditaqdirkan oleh Allah SWT menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah SWT...Aaamin Yarabbal 'Alamin.

 

Barakallah......

 

Sumber: